Säteilyturvakeskuksen asianhallintaan rekisteröidyt julkiset asiat
Säteilyturvakeskus pyrkii palvelun tietosisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, mutta on mahdollista, että yksittäisiä virheitä saattaa esiintyä. Lisätietoja stuk@stuk.fi